Historia Dworu Bogucin

Dwór Bogucin znajduje się w miejscu dawnej kolejki wąskotorowej łączącej Bogucin z Cukrownią Garbów i należącej do bogucińskiego folwarku. Znajdował się tutaj punkt skupu buraków i w 1920 r. wybudowano budynek nadzorcy stacji wraz z wagą wozową. Architektura budynku utrzymana jest w tzw stylu dworkowym popularnym w dwudziestoleciu międzywojennym. Zachowany budynek wagi, rampa kolejki i budynek gospodarczy wpisane są do rejestru zabytków.